Program

Fő célja a You can do it! - Meg tudod csinálni! programnak a kezdeti tapasztalatok, vezetési tapasztalatok cseréje kreatív munkamódszerekkel nemzetközi szinten az iparban és piacon egyaránt; ezt a két aspektust foglalja magában és a hátrányos helyzetű nők vállalkozói szellemének felébresztését innovatív módon. A célba vett nőknek lehetőséget kell biztosítani öntudatosságuk növelésére, kreatív képességeiket használva jussanak keresethez és rugalmas időbeosztáson keresztül jussanak jobb munkához, kiegyensúlyozott élethez. 

A projekt két összetevőből áll: az első olyan tevékenységeket foglal magában, mely információkat és praktikus segítséget nyújt kezdő vállalkozások számára. A második rész a kreatív vezetők bátorításáról szól. Az első összetevő szemináriumokon keresztül ajánl technikai segítséget a kezdetekhez. Éppen ezért 6 projekt találkozót tartunk kezdők bevonásával.

Minden találkozó első napja a nemzetek kezdeti információinak lesz szentelve, ahol szakértők tanácsokat és útmutatást adnak hogy kezdjünk el egy mikro vállakozást (vezetés, pénzügyi kötelezettségek, törvényes keretek közt, stb). A találkozók második napja pici műhelyek felállításáról szól, ahol a nemzeti és nemzetközi tanulók vehetnek részt a „kreatív kávézóban”, mely fórumot biztosít a piaci és ipari szakértelmek, készségek cseréjére. Minden egyes partnerünk meghív hátrányos helyzető nőket régiójából, de ugyanúgy azokat a nőket is, akik már elindították mikro-vállakozásukat – jó példaként. A találkozók szintén magukban foglalnak tanulmányi látogatásokat női szervezetekbe, ezzel támogatást ajánlva.

Az 1970-es évek óta a gazdaságilag aktív nők száma lépésről lépésre nőtt és ugyanúgy a női vállakozói kedv is felélénkült.Azonban a nők még mindig ritkábban kezdenek bele vállalkozásba, mint a férfiak. A női vállalkozóknak kevesebb alkalmuk van vállakozásba kezdeni, mely különböző életrajzi és személyes körülményekből fakad. Ez vezet továbbá ahhoz a véleményhez, mely szerint a nők más módon vállalkoznak és ezeknek a vállalkozásoknak különböző jellege van, mint a férfiak alkotta vállalatoknak.

A női vállalkozások továbbá elvezetnek régiókon belül további gazdasági kulturális különbségekhez, mert a cél, hogy ezek a vállalkozások kiterjedjenek a piaccal nem rendelkező termékekre, vagy új piacokra, mely különbözik a férfi vállalkozásoktól. A jellegzetes női üzletvitel visszavezethető a gazdasági orientáltságú tényekhez. A GEM 2004 (Global Entrepreneurship Monitor) szerint a nők mást részesítenek előnyben a vállalatok méretével és a vezetés jellegével kapcsolatban. A női jelleg kisebb méretben mutatkozik meg, kevesebb munkavállalóval, vagy előnyben részesítik az önálló vállalkozásokat és egyedül dolgoznak. A nők fontosnak tartják a munkavállalókkal való kapcsolati minőséget és előnyben részesítik a kevésbé hierarchikus rendben történő szerkezetet. A nők által vezetett vállalkozások látszáma 1 és 5 között helyezkedik el és az első 5 évben nem cél a terjeszkedés. Habár hogy kis létszámú embereket foglalkoztatnak, ezel folytatják a munkanélküliség támogatását és ezzel együtt hozzájárulnak a gazdasági értékteremtéshez.

A másik fontos nézőpontként vizsgáljuk meg a nők vállalkozószellemét, szerepét családon belül. A legtöbb nő részmunkaidőben dolgozik, mely hozzájárul a jobb munkaegyensúly megteremtéséhez, kiegészítő keresetet biztosít, de ez a mód két úthoz vezethet: munkanélküliséghez, vagy azonnali munkába álláshoz szülési szabadság után. A női mikro-vállalkozásokba a kreativitás és az egyéniség bevitele önállóságot eredményez, mely lehetőséget kínál az önmegvalósításra, az egyéni ötletek megvalósítására.

Ezek a vállalkozások adják a speciális látószögeket, a sokoldalúságot és változatosságot. Ezeket a tényeket kiemelten kezeli „Zukunft Selbständigkeit” tanulmányában a Münnichi Ludwig-Maximilians- Egyetem Vállalkozói szellemű Központja; 60%-a a válaszadóknak az önálló vállalkozásokat választja további pénzkereseti lehetőségek miatt, 54%-a a válaszadóknak a független munkát választja, és 2/5-e a nőknek a lehetőség értemében az önmegvalósítást fontosabb önálló vállalkozásokban éli meg. A European Network és a Women’s Entrepreneurship jelentéseit összehangolva elindult egy folyamat mely támogatást nyújt nőknek elindítani saját vállalkozásukat, mindazonáltal még mindig több támogatásra van szükség, nemzetközi tapasztalatcserékre és európai összehasonlításokra is.

A projekt koordinátorának (Wisamar “Bridge, Sex discrimination on the labor market, Empower”)   tapasztalatai mutatják további szükségét a támogatásoknak, kezdeti tanácskozásoknak és a munkaerőpiac integrációjának, nem csak a magasan képzett (nagyobb esély a munkaerőpiacra belépéshez) nők számára, hanem a hátrányos helyzetben (bevándorlók, munkanélküliek, egyedülálló anyukák) levőknek is. A hátrányos helyzetű nők még inkább passzív szerepet vállalnak a társadalomban, így a képességeik, szaktudásuk nem látnak napvilágot más témákkal karöltve a társadalomban. Szóval gyakran nincsenek tisztában elcsendesült képességeikkel és kreatív tudásukkal. Ez a helyzet vezet a képességek elértéktelenedéséhez a munkaerőpiacon. Az Eurostat statisztikái szerint 2008 decembere és 2009 decembere között a női munkanélküliségi ráta 7,9%ról 9,3%ra emelkedett az EU-ban. A You can do it! - Meg tudod csinálni! program résztvevői első lépésként technikai információk nyújtását látják megfelelőnek az önálló vállalkozások nemzeti és nemzetközi gyakorlati keretek közt történő megteremtéséhez, valamint nemzetközi látogatásokkal; szemináriumokkal, gyakorlati műhelyekkel kívánja erősíteni a tudatos szakképzéseket és képességeket. You can do it! - Meg tudod csinálni! program arra fog összpontosítani, hogyan tudná különféle innovatív módon a kreatív képességeket átalakítani egyszerre pénzügyi nyereséggé illetve kiegyensúlyozott munkává, életté.

A céljai a You can do it! - Meg tudod csinálni! programnak:

a) nők támogatása vállalkozói tréningekkel, szakértői információadással a szeminárium egy napján. Az első része a szemináriumnak információnyújtást foglal magában a vezetésről, pénzügyi és jogi követelményekről. A szeminárium második része jó gyakorlati példát fog bemutatni sikeres vállalkozókról. Ezek a női vállalkozók bemutatják útjukat a kezdetektől, beszélnek majd a kihívásokról, nehézségekről és persze a sikereikről is. A szeminárium végén lesz mód megvitatni tematikus kérdéseket a résztvevőkkel. A célcsoport a tanulók, kezdők, de természetesen a szeminárium nyitva áll minden érdeklődő előtt. Ennek a gyakorlatnak a sikertörténeteknek példát kéne mutatniuk, és motiválnia kéne a nőket. A szeminárium szerves része a találkozónak.  Egy további nap lesz az általános projekt menedzsmentnek szentelve.

b) Műhelyet ajánl hátrányos helyzetű nőknek. Ezek a műhelyek szintén szerves részei lesznek a nemzetközi találkozónak és a második napon lesz tartva. Ennek célja a kreatív képességek, illetve női készségek cseréje az iparban, s a piacon. Meghívunk nőket, akik aktívak kreatív területeken (fotózás, hímzés, üvegfestés, design, stb.) és ajánlunk nekik helyet tapasztalatok cseréjére, illetve eredményeik megmutatására ha van (talán otthon készült). Ha nincsenek további termékek, lehetőség nyílik az együtt való munkára nemzetközi tanulókkal.
Ezen felül kialakítunk olyan légkört a „kreatív kávézóban”, ahol lehetőség nyílik kisebb beszélgetésekre a kreatív munkák mellett,  élettapasztalatokat cserélhetnek, és további kihívásokról beszélhetnek. A műhely és termékeik megörökítésre kerülnek képeken. Ennek az ötletnek motivációt és hírnevet kéne nyújtania a társadalomban. Ezek a képek felkerülnek majd a weboldalra; majd a végső találkozón kiállításon lehet megtekinteni őket, illetve a „kultúra piacán” nemzetközi tanulók termékeit is megnézhetjük. A 3. napon különböző női szervezetekbe teszünk látogatást a résztvevő országokban.

A projekt részét képezi, hogy különböző országok megosztják tapasztalataikat, szakértelmüket. A közösség lehetővé teszi a módszerek cseréjét és új stratégiákat fogadtasson el a támogatott nőkkel. Szélesíteni fogjuk a tapasztalattal rendelkező személyek, illetve tanulók körét különböző kultúrákban, mely megkönnyíti a megértést, toleranciát, szociális kohéziót. A tanulók szükségesen megerősítik erősségük tudatosságát az európai egységben, (egy eszménykép helyett) és az egyéni megnyilvánulást a cél érdekében. A műhely termékei bemutatásra kerülnek, mely igazolni fogja Európa kulturális sokszínűségét.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

RSS-értesítésre feliratkozás

Napi hírlevélre feliratkozás

Írd be e-mail címedet: